Diastasis Rectified

My journey to heal postpartum diastasis recti


4 Comments

Week 1 Progress Report Photos

Diastasis recti with TVA engaged, side

Diastasis recti with TVA engaged, side

Diastasis recti with TVA not engaged

Diastasis recti with TVA not engaged

Diastasis recti with TVA engaged, front

Diastasis recti with TVA engaged, front

Diastasis recti with TVA not engaged, front

Diastasis recti with TVA not engaged, front

Bah. Long way to go!

Advertisements